10 przykazań ministranta

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo
spełnia swoje obowiązki.


2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.


3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.


4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.


5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.


6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.


7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.


8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.


9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.


10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.